Bensinstasjon i Costa Ballena - Rota - Spania

Costa Ballena bensinstasjon har: Mer enn 1.700 meter anlegg eies. Tank på 70m3 (50m3 Diesel · 20m3 Bensin) Mat- og drikkebutikk integrert i modul på 25 m2. Hageområde. 4 gater med to Wayne merkevare dobbeltsidige jetfly med multifunksjonsskjerm. Selvbetalingsterminal for å gjøre forsyninger med kontant betaling. 2 EasyWear høytrykksvaskeboks. 2 støvsugende gater. Automatisk dispenser (mot betaling) av luft / vann. LED-skjerm (3x2 meter). Salgssone integrert i modul. Monolitt i stort format (6 meter).
2.100.000,00 €

The Costa Ballena gas station has:

More than 1,700 meters of facilities owned.
Tank of 70m3 (50m3 Diesel· 20m3 Gasoline)
Food and beverage shop integrated in module of 25 m2.
Garden area.
4 streets with two Wayne brand double-sided jets with multifunction screen.
Self-payment terminal to make supplies with cash payment.
2 EasyWear pressure washing box.
2 vacuuming streets.
Automatic dispenser (for a fee) of Air / Water.
Led screen (3x2 meters).
Vending zone integrated into module.
Large Format Monolith (6 meters).