Bensinstation i Costa Ballena - Rota - Spanien

Costa Ballena bensinstation har: Mer än 1 700 meter ägda anläggningar. Tank på 70m3 (50m3 Diesel · 20m3 Bensin) Mat- och dryckesbutik integrerad i modul på 25 m2. Trädgård. 4 gator med två dubbelsidiga jetstrålar av märket Wayne med multifunktionsskärm. Självbetalningsterminal för att göra leveranser med kontant betalning. 2 EasyWear högtryckstvättlåda. 2 dammsugande gator. Automatisk dispenser (mot en avgift) av luft / vatten. Led-skärm (3x2 meter). Varuautomat integrerad i modulen. Storformat Monolith (6 meter).
2.100.000,00 €

The Costa Ballena gas station has:

More than 1,700 meters of facilities owned.
Tank of 70m3 (50m3 Diesel· 20m3 Gasoline)
Food and beverage shop integrated in module of 25 m2.
Garden area.
4 streets with two Wayne brand double-sided jets with multifunction screen.
Self-payment terminal to make supplies with cash payment.
2 EasyWear pressure washing box.
2 vacuuming streets.
Automatic dispenser (for a fee) of Air / Water.
Led screen (3x2 meters).
Vending zone integrated into module.
Large Format Monolith (6 meters).